Baletska Škola U Novom Sadu

detalj stepeništa, čas sa najmladjima

Iz ove stare i lepe zgrade izlaze nove i još lepše školovane balerine.

Advertisements

Nastavni kadar za klasičan balet

Poznato je da u Srbiji stručne literature za klasičan balet ima vrlo malo ili je nema uopšte. Pojava svake nove knjige je dragocena, posebno kada se ima u vidu da su pedagozi iz ove oblasti bez višeg ili visokog obrazovanja. Većina pošto završi srednju baletsku školu odlazi u baletske ansamble ili započinju  rad u baletskim školama. Razumljivo je da ne poseduju znanje iz oblasti pedagogije i metodike i da su na izvestan način samouki. Dokazano je da je jedno igrati klasičan balet i graditi svoju baletsku karijeru, a drugo je učiti decu, posebno početnike (pripremne razrede, starosti 8 ili 9 godina) kojima treba  oformiti baletski stav i telo koje ce moći da reprodukuje sve zahteve klasičnog baleta.

Postavlja se pitanje da li će se obrazovani sistem i  nadalje zadovoljavati time da njegov baletski nastavni kadar poseduje diplome političih nauka, tehnologije ili menedžmenta, da li je potrebno da predavač u baletskoj školi ima fakultetsku diploma bilo koju, da li je vreme da se razmišlja o osnivanju Akademije za baletsku pedagogiju, a i od trenutka osnivanja, trebalo bi da prođe još dosta vremena da bi se osposobio baletski kadar, koji bi sa znanjem i pedagoškim sposobnostima obučavao nove generacije i postizao zadovoljavajuće rezultate. Možda nije potrebno naglašavati da u svim oblastima postoje i uspešno rade fakulteti koji školuju ne samo umetnike već i pedagoge .

Klasičan balet

Klasičan balet, to su prve reči koje deca čuju prilikom stupanja u baletsku skolu. Vrlo brzo, kad započnu učenje oni se navikavaju na to, da je čas klasičnog baleta  jedan od važnih delova školskog dana. To on ostaje zauvek najod-govorniji, najozbiljniji, najteži deo u životu baletskog umetnika.

Na baletskom času rad je uglavnom grupni ili frontalni ali ponekad su neophodne i pojedinačne primedbe koje su često od opšteg interesa, čas ne sme da gubi na tempu-dinamici, takođje mora da bude interesantan, motivisan i od pedagoga i od učenika. Učenici treba da budu zainteresovani i aktivni na svakom času, pri svemu ovome mora da vlada dobro raspoloženje i pedagoga i učenika, kao i pozitivna energija. Učenika bi trebalo pohvaliti za svaki najmanji uspeh, kao i ohrabriti ga za dalje angažovanje, jer to stvara motivaciju za nove uspehe.

U pripremnom razredu postavljaju se temelji izvođačoj preciznosti, vaspitava se disciplina, pažnja, izrađuje se koordinacija pokreta. Neophodno je učenika pripremati za umetničku igru, tancovalnost, osećaj za ritam i  razviti ljubav za balet.